Bifokalne i multifokalne leće

Bifokalne ili multifokalne kontaktne leće su korektivne leće sa optikom koja rasipa svjetlost tako, da imaju više fokusa u različitim točkama istovremeno. Bifokalne leće dakle oponašaju prirodnu akomodaciju te korisniku na taj način omogućuju dobar vid na daljinu. (Primjer: Air Optix Aqua multifokalne leće.)
VISA Master Card Hrvatska pošta
Top