Pravila o privatnosti

Politika privatnosti

Svrha Politike privatnosti je informirati pojedince, stranke, korisnike usluga, kolege, zaposlenike i druge osobe (u nastavku: "pojedinac") koje surađuju s poduzećem ADRIAL d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod kostanji 6, 1218 Komenda (u nastavku: "poduzeće") o svrhama i pravnim osnovama te pravima pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka koje provodi naše poduzeće.

U poduzeću osobne podatke obrađujemo u skladu s europskim zakonodavstvom, važećim hrvatskim zakonodavstvom na području zaštite osobnih podataka (Zakon o zaštiti osobnih podataka) i regionalnim zakonodavstvom koje nam daje pravni temelj za obradu osobnih podataka.

Sve izmjene ovog dokumenta bit će objavljene na našoj web stranici. Korištenjem web stranice potvrđujete da ste upoznati s cjelokupnim sadržajem pravila privatnosti.

Upravitelj osobnih podataka:

Adrial d.o.o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi

Pod kostanji 6

1218 Komenda

Web stranica: www.alensa.hr

e-mail: info@alensa.hr

Telefon: 01 8000 197

Svrhe i pravni temelji za obradu osobnih podataka

Poduzeće prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke prema sljedećim pravnim osnovama:

 • obrada je nužna za ispunjenje zakonske obveze, koja se odnosi na upravitelja;
 • obrada je nužna za provedbu ugovora čija je ugovorna strana pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ili za provedbu mjera na zahtjev takvog pojedinca prije sklapanja ugovora;
 • obrada je nužna zbog zakonitih interesa kojima teži upravitelj ili treća strana;
 • pojedninac na kojeg se odnose osobni podaci je pristao na obradu njegovih osobnih podataka u jednu ili više navedenih svrha;
 • obrada je nužna za zaštitu vitalnih interesa pojednica na koje se osobni podaci odnose ili drugih fizičkih osoba.

Za kupnju robe i usluga putem internet trgovine

Poduzeće obrađuje osobne podatke u online poslovanju u sklopu internet trgovine. Za kupnju je potrebna registracija. Kada korisnik registrira korisnički račun, s tvrtkom sklapa ugovor o pružanju usluga registriranim korisnicima. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju prilikom registracije korisničkog računa su: ime, prezime, adrese za dostavu, e-mail adresa, broj telefona, podaci o naručenim/kupljenim proizvodima, podaci o popularnim proizvodima, podaci o plaćanju, podaci o ostvarenim popustima ili drugi podaci koje korisnik navede u svom profilu.

U korisničkom profilu bilježe se i parametri kupnje koji pojedincu olakšavaju sljedeću kupnju. Bilježi se npr. dioptrija ili poseban proizvod za kojeg se očekuje da će ga pojedinac povremeno kupovati.

U slučaju registracije korisničkog računa, osobni podaci pohranjuju se u profil korisnika. Osim u gore navedene svrhe, obrađuju se i u svrhu automatiziranog popunjavanja podataka za izvršenje narudžbi, prikaza povijesti kupnje, u svrhu evaluacije ponude, poboljšanja usluga i ponude internet trgovine, povećanja zadovoljstva kupaca te u svrhu proučavanja navika korisnika te u svrhu kreiranja posebnih ponuda i pogodnosti namijenjenih samo registriranim korisnicima

Pravni temelj obrade podataka je ugovor. Razdoblje pohrane je do ispunjenja svrhe ugovora odnosno do 6 godina nakon prestanka ugovora, osim u slučajevima kada postoji spor između pojedinca i poduzeće u vezi s ugovorom. U tom slučaju poduzeće čuva podatke 10 godina nakon pravomoćnosti sudske odluke, arbitraže ili sudske nagodbe ili, ako nije bilo sudskog spora, 6 godina od dana mirnog rješenja spora.

U svrhu informiranja pojedinaca putem e-maila

Temeljem obavljanja pravne djelatnosti, poduzeće može obavještavati stranke, kupce i korisnike usluga o svojim uslugama, događanjima, edukacijama, ponudama i drugim sadržajima putem njihove e-mail adrese. Pojedinac u svakom trenutku može zatražiti prekid ove vrste komunikacije i obrade osobnih podataka te otkazati primanje poruka korištenjem poveznice za automatsku odjavu u svakom elektroničkom newsletteru ili slanjem e-maila sa sadržajem „ODJAVA“ na e-mail adresu info@alensa.hr. Ukoliko pojedinac više ne želi primati obavijesti putem telefona, može nas o tome obavijestiti na broj telefona: 01 8000 197.

Pravna osnova za obradu podataka je legitimni interes i suglasnost.

Podaci će se obrađivati do prestanka primanja poruka, odnosno do povlačenja suglasnosti ili do ispunjenja svrhe obrade. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina opoziva.

Sudjelovanje u nagradnim igrama

U slučaju nagradnih igara ili online promocija, poduzeće može javno objaviti ime i prezime natjecatelja ili dobitnika na svojoj web stranici.

Pravni temelj obrade podataka je ugovor. Razdoblje pohrane je do ispunjenja svrhe ugovora odnosno do 6 godina nakon prestanka ugovora, osim u slučajevima kada postoji spor između pojedinca i poduzeće u vezi s ugovorom. U tom slučaju poduzeće čuva podatke 10 godina nakon pravomoćnosti sudske odluke, arbitraže ili sudske nagodbe ili, ako nije bilo sudskog spora, 6 godina od dana mirnog rješenja spora.

Snimanje telefonskih razgovora

U određenim slučajevima, kada pojedinac kontaktira tvrtku putem telefonskog broja, tvrtka snima telefonske razgovore radi dokaza poslovne komunikacije ili identifikacije klijenata te činjenica i okolnosti predmeta koji se razmatra. O tome se osoba izričito obavještava prije početka telefonskog razgovora. Snimanje telefonskih razgovora provodi se sukladno zakonu kojim se uređuju elektroničke komunikacije

Pravna osnova za obradu osobnih podataka je legitimni interes. Rok čuvanja snimaka razgovora je do ispunjenja svrhe odnosno najviše 6 mjeseci.

U svrhu sprječavanja zlouporabe

Na temelju legitimnog interesa obrađujemo osobne podatke kada je to prijeko potrebno radi sprječavanja zlouporabe. Na temelju legitimnog interesa, osobne podatke obrađujemo nakon zaključenja ugovornog odnosa, u razdoblju u kojem se mogu ostvarivati pravni zahtjevi iz ugovora.

Za izvršenje ugovora

U slučajevima kada pojedinac sklopi ugovor s tvrtkom, to predstavlja pravni temelj za obradu osobnih podataka. Osobni podaci mogu se obrađivati u svrhu sklapanja i provedbe ugovora, kao što su npr. prodaja roba i usluga, sudjelovanje u raznim programima i sl. Ukoliko pojedinac ne dostavi osobne podatke, tvrtka ne može sklopiti ugovor, niti tvrtka može izvršiti uslugu ili isporučiti robu ili druge proizvode sukladno sklopljenom ugovoru, jer ne raspolaže potrebnim podacima za realizaciju. Na temelju toga obrađujemo samo i isključivo one osobne podatke koji su nužni za sklapanje i uredno izvršavanje ugovornih obveza.

Pravni temelj obrade podataka je ugovor.

Razdoblje pohrane je do ispunjenja svrhe ugovora odnosno do 6 godina nakon prestanka ugovora, osim u slučajevima kada postoji spor između pojedinca i poduzeće u vezi s ugovorom. U tom slučaju poduzeće čuva podatke 10 godina nakon pravomoćnosti sudske odluke, arbitraže ili sudske nagodbe ili, ako nije bilo sudskog spora, 6 godina od dana mirnog rješenja spora.

Legitimni interes

Poduzeće također može obrađivati osobne podatke na temelju legitimnog interesa kojem teži. Potonje nije dopušteno kada takvi interesi prevladavaju nad interesima ili temeljnim pravima i slobodama pojedinca na koje se osobni podaci odnose, a koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. U slučaju korištenja legitimnog interesa, poduzeće će provesti procjenu u skladu sa zakonom. Smatra se da se obrada osobnih podataka pojedinaca za potrebe izravnog marketinga provodi u legitimnom interesu. Poduzeće može obrađivati osobne podatke pojedinaca koje je prikupilo iz javno dostupnih izvora ili u okviru zakonitog obavljanja djelatnosti, također za potrebe ponude roba, usluga, zapošljavanja, informiranja o pogodnostima, događanjima i sl. Za postizanje ovih svrha, poduzeće se može koristiti redovnom poštom, telefonskim pozivima, elektroničkom poštom i drugim telekomunikacijskim sredstvima. U svrhu direktnog marketinga, poduzeće može obrađivati sljedeće osobne podatke pojedinaca: ime i prezime pojedinca, adresu prebivališta ili boravišta, broj telefona i e-mail adresu. Za potrebe izravnog marketinga tvrtka može obrađivati navedene osobne podatke i bez izričitog pristanka pojedinca. Pojedinac u svakom trenutku može zatražiti prekid ove vrste komunikacije i obrade osobnih podataka te otkazati primanje poruka putem poveznice za odjavu u primljenoj poruci ili zahtjev poslati e-mailom ili običnom poštom na adresu poduzeće.

Pravna osnova za obradu podataka je legitimni interes. Podaci će se obrađivati do prestanka primanja poruka, odnosno dok se ne ispuni svrha obrade. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina opoziva.

Obrada na temelju suglasnosti odnosno pristanka

Ako poduzeće nema pravni temelj iskazan na temelju zakona, ugovorne obveze, legitimnog interesa ili zaštite života pojedinca, može od pojedinca zatražiti pristanak ili suglasnost. Dakle, može obrađivati određene osobne podatke pojedinca i u sljedeće svrhe, kada pojedinac za to da suglasnost:

 • adresa prebivališta i e-mail adresa (za potrebe obavještavanja i komunikacije);
 • fotografije, video snimke i drugi sadržaji koji se odnose na pojedinca (npr. objava slika pojedinaca na web stranici poduzeća): u svrhu dokumentiranja aktivnosti i informiranja javnosti o radu i događanjima društva;
 • druge svrhe na koje pojedinac pristane uz suglasnost.

Ukoliko pojedinac da suglasnost za obradu osobnih podataka, au nekom trenutku to više ne želi, može zatražiti prestanak obrade osobnih podataka e-mailom ili običnom poštom na adresu tvrtke.

Iznimka: poduzeće može odbiti zahtjev za brisanje iz razloga iz Opće uredbe: ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja, ispunjenje zakonske obveze obrade, razlozi javnog interesa u području javnog zdravstva, svrhe arhiviranja. u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva.

Pravna osnova za obradu podataka je suglasnost. Podaci će se obrađivati do opoziva ili povlačenja suglasnosti ili do ispunjenja svrhe obrade. Opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina opoziva. Nakon primitka otkaza ili zahtjeva za brisanje, podaci će biti izbrisani najkasnije u roku od 15 dana. Poduzeće može izbrisati te podatke i prije otkaza, kada je postignuta svrha obrade osobnih podataka ili ako je to propisano zakonom.

Obrada je neophodna za zaštitu životnih interesa pojedinca

Poduzeće može obrađivati osobne podatke pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose u mjeri u kojoj je to potrebno radi zaštite njegovih životnih interesa. U hitnim slučajevima poduzeće može potražiti osobne podatke pojedinca, provjeriti postoji li ta osoba u svojoj bazi podataka, pregledati njegovu povijest bolesti, propisane lijekove i proizvode ili uspostaviti kontakt s pojedincem ili s njegovim srodnicima, za što poduzeće ne treba pristanak pojedinca. Navedeno vrijedi samo u slučaju kada je prijeko potrebno zaštititi životne interese pojedinca.

Pohranjivanje i brisanje podataka

Poduzeće će čuvati osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni i obrađeni. Ako poduzeće obrađuje podatke na temelju zakona, čuvat će ih zakonom propisano vrijeme. U tom slučaju neki se podaci pohranjuju tijekom suradnje s poduzećem, dok se neki podaci moraju trajno pohraniti. Osobni podaci koje poduzeće obrađuje na temelju ugovornog odnosa s pojedincem pohranjuju se u razdoblju potrebnom za izvršenje ugovora te 6 godina nakon njegovog prestanka, osim u slučajevima kada postoji spor između pojedinca i poduzeća u vezi ugovora. U tom slučaju poduzeće čuva podatke 10 godina nakon pravomoćnosti sudske odluke, arbitraže ili sudske nagodbe ili, ako nije bilo sudskog spora, 5 godina od dana mirnog rješenja spora. One osobne podatke koje poduzeće obrađuje na temelju osobnog pristaka ili legitimnog interesa pojedinca tvrtka će čuvati do opoziva pristaka ili do zahtjeva za brisanjem podataka. Po primitku zahtjeva za otkazivanje ili brisanje, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. Poduzeće može izbrisati te podatke i prije otkaza, kada je postignuta svrha obrade osobnih podataka ili ako je to propisano zakonom. U slučaju ostvarivanja prava pojedinca, poduzeće čuva osobne podatke tog pojedinca do donošenja pravomoćne odluke o predmetu, a nakon pravomoćnosti odluke sukladno pravomoćnoj odluci u predmetu.

Iznimka: poduzeće može odbiti zahtjev za brisanjem iz razloga kao što su: ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja , ispunjenje zakonske obveze obrade, razlozi javnog interesa u području javnog zdravstva, svrhe arhiviranja u javnom interesu, znanstvene ili povijesne istraživačke svrhe ili statističke svrhe, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva. Nakon isteka razdoblja čuvanja, poduzeće mora učinkovito i trajno izbrisati ili anonimizirati osobne podatke kako se više ne bi mogli povezati s određenom osobom.

Korisnici osobnih podataka, izvoz podataka i automatizirano odlučivanje

Korisnici podataka uključuju ugovorne izvršitelje obrade, koje angažiramo da za nas obavljaju određene obrade osobnih podataka. Uglavnom surađujemo s održavateljima infrastrukture, održavateljima informacijskih sustava, pružateljima usluga e-pošte i SMS-a te pružateljima softvera, uslugama u oblaku, pružateljima društvenih mreža, pružateljima računovodstvenih usluga, pružateljima alata za oglašavanje i pružateljima pozivnih centara za upravljanje i snimanje poziva.

Također surađujemo s pružateljima koji su potrebni za pružanje usluga i djeluju kao neovisni upravitelji, kao što su pružatelji platnih sustava, pružatelji usluga prijevoza i dostave.

Pojedinac ima pravo zatražiti dodatne informacije o tome kojim (vanjskim) korisnicima su vaši osobni podaci priopćeni i koji su podaci bili proslijeđeni. Popis ugovornih izvršitelja obrade i ostalih neovisnih voditelja obrade redovito se ažurira OVDJE.

Podaci o povezanim društvima grupe:

 1. VALLIS MG doo, Pod kostanji 6, Poslovna cona Žeje pri Komendi, 1218 Komenda (ID poduzeća 6180353000),
 2. Adrialece d.o.o., Brune Francetića 3A, 51000, Rijeka, Hrvatska (ID: 040457979),
 3. Alensa sro, Českomoravská 2408/1a, 190 00 Prag 9 – Libeň, ID poduzeća: 27179681,
 4. Alensa Medical sro, Českomoravská 2408/1a, 190 00 Prag 9 – Libeň, ID: 04486919.

Informacije o prijenosima osobnih podataka u treću zemlju

Osobne podatke ne izvozimo u treće zemlje (zemlje izvan EU te Island, Norveška i Lihtenštajn) te međunarodnim organizacijama, osim u slučajevima korištenja društvenih mreža, kada podatke možemo izvesti u SAD, pri čemu su odnosi s ugovornim izvršiteljima obrade iz SAD-a regulirani na temelju standardnih ugovornih klauzula koje je usvojila Europska komisija i/ili obvezujućih poslovnih pravila potvrđenih od strane EU.

Ne vršimo automatizirano donošenje odluka, kao ni izradu profila.

Kolačići

Naša web stranica radi uz pomoć tzv. kolačića (engl. cookies), koji su važni za pružanje online usluga, a koriste se za pohranjivanje podataka o statusu pojedinih web stranica, kao pomoć pri prikupljanju statistike o korisnicima i posjećenosti web stranica i sl. Web stranica koristi bitne kolačiće koji se učitavaju odmah, a za sve ostale kolačiće potrebna nam je vaša suglasnost koju možete promijeniti u bilo kojem trenutku. Kolačiće pohranjene u pregledniku pojedinac može izbrisati.

Popis aktualnih kolačića možete pročitati na našoj web stranici. Kliknite OVDJE i provjerite Postavke kolačića.

Sigurnost i točnost podataka

Poduzeće se brine o informacijskoj sigurnosti i sigurnosti infrastrukture (prostora i aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sustavi zaštićeni su između ostalog antivirusnim programima i vatrozidom. Implementirali smo odgovarajuće organizacijske i tehničke sigurnosne mjere s ciljem zaštite osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, kao i od drugih nezakonitih i neovlaštenih oblika obrade. U slučaju prijenosa posebnih vrsta osobnih podataka, isti se prenose u šifriranom obliku i zaštićeni su lozinkom.

Pojedinac je odgovoran za sigurno pružanje svojih osobnih podataka te da su dostavljeni podaci točni i vjerodostojni

Prava pojedinca u vezi s obradom njegovih osobnih podataka

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo zatražiti pristup osobnim podacima te ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade u vezi s njima, pravo na prigovor na obradu i pravo na prenosivost podataka. Zahtjev pojedinca obrađuje se u skladu s odredbama Opće uredbe.

Sva navedena prava i sva pitanja možete ostvariti zahtjevom upućenim na našu adresu. Na vaš zahtjev ćemo odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije mjesec dana nakon primitka zahtjeva. Ovaj rok se može produžiti za najviše dva dodatna mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. O tome ćete biti obaviješteni, zajedno s razlozima kašnjenja. Ostvarivanje vaših prava za vas je besplatno, no možemo vam naplatiti razumnu naknadu ako je zahtjev očito neutemeljen ili pretjeran, osobito ako se ponavlja. U tom slučaju zahtjev možemo i odbiti. U tom slučaju obavijestit ćemo vas o razlozima odbijanja i vašem pravu na žalbu nadzornom tijelu. U slučaju sumnje u vaš identitet, možemo od vas zatražiti dodatne informacije koje su nam potrebne za utvrđivanje vašeg identiteta.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu možete ostvariti kod:

Agencije za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb (web stranica: https://azop.hr/).

Politika privatnosti vrijedi od 25.05.2018. Posljednja izmjena: 01.06.2024.

ADRIAL d.o.o.

Komentari

Imate li kakvih pitanja?