Astigmatizam

Astigmatizam nastaje uslijed nepravilno zakrivljene rožnice (nejednaka refrakcija svjetlosnih zraka u različitim meridijanima). Ova očna greška je uglavnom nasljedna pojava, a može se pojaviti i nakon neke ozljede ili bolesti oka. Najčešće se pojavljuje u kombinaciji s kratkovidnošću ili dalekovidnošću. To nazivamo refrakcijska greška oka ili cilindrična očna greška. Za savršen vid ovu grešku je potreb-no korigirati, a za korekciju astigmatizma potrebne su posebne torične kontaktne leće. Kod toričnih ili astigmatičnih kontaktnih leća pored promjera, zakrivljenosti i dioptrije, bitna je i vrijednost osi i cilindra.

Kontaktne leće za korekciju astigmatizma:

Air Optix for Astigmatism | Acuvue Advance for Astigmatism | Acuvue Oasys for Astigmatism | PureVision Toric | Biofinity Toric ...